Co je ESG a Taebo?

European Spin Gym – ESG European Spin Gym odpovídá v mnohém klasické páteřní gymnastice, integruje do ní cvičení proti bolestem zad a nabízí tedy znatelně více než klasická páteřní gymnastika. Koncept ESG zlepšuje především idividuální cit pro pohyb , vyžaduje vlastní zodpovědný přístup k pohybu a formuje vnímání držení těla. Rozdíl mezi aktuálním a požadovaným, zdravým stavem těla je to, co si každý účastník lekce ESG musí uvědomovat aby sám se sebou dokázal provést uvědomělou změnu a následně tak zamezil špatným pohybovým návykům v běžném životě. Kromě uvědomění si nesprávných pohybů a držení těla je cílem i rozvoj a posílení svalové soustavy, především v oblasti zad a břicha ( svalstvo chránící a podpírající páteř). Cílený trénink phybového aparatu nezlepšuje pouze svaly, ale také strukturu kostí a chrání klouby před artrozou a ztuhlostí. Mobilizační cviky zdokonalují koncept lekce a umožňují dosažení potřebné koordinace a pohyblivosti v každodenním životě. Tímto způsobem tedy European Spin Gym pracuje jednak preventivně tzn. , že předchází bolestem zad, ale také působí rehabilitačně, např. po vyléčeném vyhřeznutí ploténky. Tréninkové motto – SAVE YOUR HEALTHINESS – zaměřuje pozornost klientů na to, aby si uvědomili, že mají sami zodpovědnost za své zdraví a aktuální stav svého těla, aby mohli dosáhnout pozitivních změn.
Tae bo je opravdu velmi účinný sportovní systém, který  redukuje tělesnou hmotnost, symetricky formuje tělo , zvyšuje svalovou sílu, je zábavou a upevňuje vůli. Mění také Váš postoj ke stresu a problémům každodenního života. Motto zní: Get fit – lose weight – have fun – be strong. Tae Bo používá pohyby odlišných druhů bojových sportů a umění. V první řadě je to skupinové cvičení s rychlou hudbou. V žádném případě Tae Bo není kontaktní sport, ale aerobní cvičení určené k posílení všech svalů těla! V Tae Bo neexistuje žádná choreografie. To znamená, že Tae Bo je zcela prosté stresu, že si musíte zapamatovat různé pohyby a jejich pořadí za sebou a ty potom na konci hodiny v daném sledu budete opakovat. Tae Bo se vyučuje ve dvou fázích (dvou typech lekcí) Existují Intro lekce a Tae Bo power lekce. V lekcích Intro se trénují kombinace, jednotlivé techniky a svalová síla. V jedné Intro lekci se „setkávají“ jak začátečníci, tak i klienti, kteří cvičí Tae Bo již nějakou dobu. Jde o to zlepšit provedení technik, naučit se pravidla bezpečného a zdravotně nezávadného tréninku a rozvíjet svůj tzv. šestý smysl – cit pro své tělo. Ve vlastní Tae Bo lekci (ETB Power) přichází na řadu především trénink kondice. Během této lekce, a to samé platí ve stejné míře i pro Intro lekce, je velmi důležité trénovat v souladu s první částí filosofie – Get the first place by your own. To znamená, že každý účastník lekce má naslouchat svému tělu a dělat si přestávky vždy, když dosáhne svých hranic ( výkonnosti, kondice, vůle atd.) Vzít tuto myšlenku za svou je pouze otázkou návyku. Ale jen tímto způsobem je možné si pozvolna přivyknout na enormně vysoké tempo Tae Bo a jeho neobvyklé pohyby. Jen díky této myšlence rozpoznáme jak je Tae Bo snadé a kolik zábavy mám může nabídnout, tak že můžeme svůj každodenní život na jednu či dvě hodiny zcela zapomenout.

Co znamená „european“ ve vztahu k Tae Bo?

V roce 1999 navšívili Frank Magnus a Doro Muller Billyho Blankse v Los Angeles za účelem přivést Tae Bo do Evropy. V té době neexistoval ani v USA ani kdekoli jinde na světě žádný vzdělávací systém pro Tae Bo. Tae Bo byl sport, který jste mohli trénovat buď u Billyho Blankse ve World Trainings Center, nebo z jeho videokazet. Protože Tae Bo mělo najít svou cestu i do Evropy, vypracovali Doro Muller a Frank Magnus koncept pro vzdělávání Tae Bo. (Poté co se učili Tae Bo u Billyho Blankse.) Na základě tohoto konceptu bylo Tae Bo rozděleno do tří vzdělávacích stupňů, které se nazývají Basic (červené bandáže), Advanced (modré bandáže) a Master (černé bandáže). Díky barevnému odlišení bandáží může každý klient lehce rozpoznat, na kterém vědomostním stupni se jeho instruktor nachází. Protože tento koncept vznikl v Evropě, byl vypracován „Evropany“ a v Evropě začal svou dráhu je Tae Bo, které firma European First Place Establishment nabízí European Tae Bo. European označuje také úroveň a druh vzdělávání instruktorů, kvalitu vzdělávání, kterou instruktor musí zvládnout, aby po úspěšně (!) složené zkoušce mohl začít vyučovat. A toto je také jeden ze základních znaků, instruktor může vyučovat až po úspěšně složené zkoušce. Poruší-li tento požadavek, je mu znemožněna další spolupráce.

Fotogalerie

etb10